24 Nisan 2018 Salı

Çevre Komisyonuna Dair

Çevre Komisyonuna Dair
Kurultay 2018 Yazı Dizisi (- 2 -)
4. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayında Çevre, Hayvan Hakları ve Yaban Hayatı Komisyonu tarafından ele alınan bazı başlıkları ve sorunların çözümüne ilişkin önerileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Komisyon Raporunun basımı tamamlandığında da tüm rapora web sayfamda yer vereceğim.

Özellikle acil değişiklik bekleyen Hayvanları Koruma Kanununa ilişkin önerilerimizin dikkate alınması adına bu raporun çok fazla kişiye ulaşması faydalı olacaktır.İlk başlık olan "Çevre Komisyonuna" dair temel noktanın; Çevre Sorunları ele alınırken Tek Tıp Tek Sağlık anlayışı çerçevesinde Veteriner Halk Sağlığı kapsamında düzenlemelerin de yapılması gerektiği olduğuna değindik.

Bu temel üzerinden yola çıkarak raporda yer verdiğimiz bazı çözüm önerileri ise şu şekilde;
  • Etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır.
  • Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
  • Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının etkinliği artırılmalıdır. Kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütülmelidir.
  • Planlı yaşam alanları oluşturulmalı, bu alanlarda insan ve hayvan nüfusunun kontrolü de dikkate alınmalıdır.
  • Atıkların kaynağında ayrıştırılması için etkili çalışmalar yapılmalıdır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Veteriner Hekim kadrosu güçlendirilerek tıbbi atıklar, hayvansal, organik ve biyolojik atıklar, gürültü kirliliği, hayvancılık işletmelerinin çevresel etki değerlendirilmesi, çevre ve halk sağlığı konularında daha etkin çalışmalar yapılması sağlanmalıdır.
  • Veteriner tıbbi ürün kalıntılarının kontrolü halk sağlığı açısından ne kadar önemli ise, çevre sağlığı açısından gübre ve zirai ilaçların kullanımı da kontrol altına alınmalıdır. 
  • Kentlerde sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınması ve yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının (ormanlar, sulak alanlar vb.) korunması önemlidir.

Veteriner Hekimler olarak Veteriner Halk Sağlığı kapsamında canlıların yaşam ortamlarının sağlıklı ve sürdürülebilir sağlanması da görevlerimiz arasındadır. Hızlı ve plansız kentleşme hem insanları hem de evcil hayvanları ve yaban hayvanlarını olumsuz etkilemektedir. 

Bu nedenlerle çevre sorunları Veteriner Halk Sağlığı kapsamındaki önemli mesleki faaliyet alanlarımızdandır.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONGHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz