26 Nisan 2018 Perşembe

Yaban Hayatına Dair

Yaban Hayatına Dair
 Kurultay 2018 Yazı Dizisi (- 4 -)
4. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayında mesleğimizin etkin olması gerektiği başlıklardan bir diğer olan "Yaban Hayatına" yönelik olarak da temel bazı başlıklar Komisyon Raporunda yer aldı.

Mevcut uygulamalarda Yaban Hayatına yönelik çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Bu uygulamalar 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

Özellikle yaban hayvanlarının korunmasına dair çalışmalarda Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılması ve faaliyetleri esas sorumlusunun yasa gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı olması gerekmektedir. Dolayısıyla Bakanlık bu konudaki çalışmalara öncülük edebilecek donanımda personel istihdam etmeli ve yetiştirmelidir.

Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin sayısı artırılmalı ve Bakanlık yönetiminde alanlar olmaları sağlanmalıdır.

Üniversitelerde Yaban Hayvanları ile ilgili lisans (Anabilim Dalı, Bilim dalı ve Dersler) bölümlerinin açılması, yaban hayvanlarında belirlenen öncelikli türlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilmelidir.

Sucul ve karasal habitatların ekosistemlerde birlikte değerlendirilmesi, birinin diğerine tercih edilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

Yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarına kısa sürede gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Bakanlık Bölge Müdürlüklerinde ülke genelinde aynı standartlarda ekiplerin oluşturulması, personel, araç ve teknik donanımların sağlanması gerekmektedir.

Üniversitelerde yaban hayatı konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın zamanında bilgilendirilmesi, Bakanlık bünyesinde yaban hayatına dair çalışmaları ile bilimsel olarak tanınırlığa sahip Öğretim Üyelerinin bir listesinin oluşturulması, uzmanlık gerektiren konularda tüm Bakanlık personelinin bilgi alabilmek için ulaşması amacına yönelik bir iletişim ağının sağlanması, bu uzmanlarla Bakanlık ilgili personellerinin eğitim amacıyla düzenli olarak bir araya getirileceği programların düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Yaban hayvanları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konularındaki çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğrenci gruplarına yönelik artırılması, bilinçlendirme çalışmalarının kamu spotları aracılığı ile de yapılmasının yararlı olacağı unutulmamalıdır.

Yaban hayatı için önemli olan doğal kaynakların yönetilmesi de en az türlerin korunması kadar önemlidir.

Koruma kullanma dengesi ve sürdürülebilir doğal hayat kavramlarına dair bilinç geliştirilmeli, kamuda politikalar bu temelde oluşturulmalıdır.

Yaban hayatına dair av ve yaban hayvanlarının üretim, bulundurulması vb. konularında denetim yapan ve izinleri düzenleyen personellerin bu konuda duyarlı ve bilinçli olmaları için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.

Korunan alanlar başta olmak üzere türlere dair envanter çalışmalarının ülke genelinde tamamlanması, koruma faaliyetlerinin güncel verilere dayanılarak yapılması gerekmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yaban hayatı kaynaklı hastalıklara dair ilgili Bakanlıklar olan Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak ve etkin programlar uygulayarak saha çalışmaları yapmalıdır.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz