7 Mayıs 2018 Pazartesi

Hayvan Hakları İhlallerini Nereye Bildirmeliyim?

Gün geçmiyor ki haberlerde ya da yakın çevremizde bizzat yaşadığımız bazı olaylarda, hayvan hakları ihlallerine şahit oluyoruz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 17. maddesinde “Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.”  denilmektedir.

Bu maddeyi dayanak alarak yetki devri 2004 yılında yapılmıştır.

Mahallin en büyük mülki amiri Valilik Makamı ve/ veya Kaymakamlık Makamı olarak yorumlanmaktadır.

Dolayısıyla hayvan hakları ihlali ile karşılaştığınızda bunu üç farklı Kuruma bildirebilirsiniz:
1- Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlükleri
2- Valilik Makamı
3- Kaymakamlık Makamı

Bu üç Kurum da 5199 kapsamında hayvan hakları ihlallerine idari yaptırım uygulama konusunda yetkiye sahiptir. Uygulamaya baktığımızda ise bu kurumların 5199 kapsamındaki çalışmalarının farklı olduğunu görmekteyiz.

Bir ilde Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlükleri daha aktifken başka bir ilde Valilik Makamı konuyla yakından ilgilenmekte ve farklı olaylarda farklı kurumları görevlendirebilmekte ya da İlçelerde Kaymakamlık Makamının müdahalesi ile başarılı uygulamalar yapılabilmektedir.

Ancak burada önemli olan nokta hem kendi enerjinizi doğru kullanmak adına hem de kamu olanaklarının doğru kullanımı amacıyla başvurunuzu üç kuruma aynı anda değil sıra ile yapmanızdır.

Kaymakamlıklara yetki devri yapıldı ise en kolay ulaşacağınız kurum olması bakımından başvurunuzu önce Kaymakamlığa yapmanız doğru olacaktır.

Eğer yasal süresi içinde sonuç alamadıysanız Kaymakamlığa yaptığınız başvuruyu da bildirecek şekilde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne ya da Valilik Makamına başvuru yapabilirsiniz.

                           
Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz