30 Haziran 2018 Cumartesi

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı

Bugün 1 Temmuz...
Kabotaj ve Denizcilik Bayramı.

Kabotaj Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Denizcilik, Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" şeklinde tanımlanmış.

1 Temmuz 1926 da yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun kabul edildiği gün "Kabotaj ve Denizcilik Bayramı" olarak kutlanmakta.

Kabotaj Kanunu da Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminde yer alan diğer düzenlemeler gibi, milli egemenliğin ve özgürlüklerin altını çizen çok kıymetli bir Kanun. Önce vatan diyerek canlarını ortaya koyan Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı sonrasında yine, önce vatan ve vatan evlatlarının geleceği diyerek yaptıkları yasal düzenlemelerden biri...

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında kaldırılmış, 19 Nisan 1926 tarihinde 815 numaralı Kanun olarak kabul edilen "Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun" ile yalnızca vatandaşlarına sağladığı haklarla milli ekonomiye de katkı sağlanmıştır.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu öncesinde Seyri-i Sefain İdaresi'nde (Denizyolları İşletmesi) düzenleme yapılmış, daha sonra gemiler satın alınarak seferler başlatılmış... Limanlar yapılıp Türk gemi filosu büyütülerek, kabotaj ve uluslararası sularda deniz taşımacılığının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüş... 1970'lerde küçük tonajlı yük taşıma kapasiteli Türk gemileri taşımacılıktaki etkin yerini alabilmiş...

Türk Denizcilik tarihine ilişkin yorumlara bakıldığında 15.yy da dünyanın sayılı denizci ülkeleri arasında yer aldığımız halde bugün ne yazık ki deniz taşımacılığından yeterince yararlanmadığımız görülüyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak elbette denizcilik ve faaliyetlerine önem verilmesi gerekmekte...

Denizcilik ve deniz ticareti konusunda da başta gençlerin bilinçlendirilmesi olmak üzere ülke olarak yapmamız gereken çok şey var.
Deniz ticaretinde ülke çıkarları için, politikaların en aktif şekilde yönlendirilmesinin yanısıra, gençlerin denizcilikle ilgili mesleklere yönlendirilmesi, deniz sporlarının da desteklenmesi ve yaygınlaşması geleceğimiz olan çocuklarımıza çok daha fazla olanak ve dolayısıyla özgürlükler tanıyacaktır.

1935 de "Denizcilik Bayramı", 1939 da "Kabotaj ve Denizcilik Bayramı" adı ile kutlanmaya başlayan 1 Temmuz günü, her şeyden önce bu sektörün emekçilerinin bayramı.

Denizcilik faaliyetlerini, deniz taşımacılığı ve ticaretini ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine katkı koyacak şekilde yönlendirenlerin rüzgârı kolay, yolu açık olsun.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz