11 Şubat 2019 Pazartesi

Yılları özetlemek...


Bazen var olanı kabullenmek ve iyileştirmeye çalışmaktan fazlası gelmez elimizden...
Bazen can sıkıcı olsa da uzar süreçler...
Örneğin ülkemizde petshoplara dair yasal düzenlemeler ve uygulamalar gibi...

Geçmişten günümüze petshoplara bakalım bu kez de...
2000 li yıllara 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa kadar uzanalım...


Henüz 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yokken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2000 yılı nisanında çıkarılmış olan "Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" yürürlükteydi...
"Ev ve süs hayvanı satış yerleri" yani "Petshoplar" bu kapsamda ruhsatlandırılıyordu...

Ve ne yazık ki Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girerken petshopların ruhsatlandırılması ile ilgili konular bu yasa kapsamına alınmadı...
Hayvan hakları açısından en çok da bu konu bütünüyle 5199 kapsamına alınmalıydı ama olmadı...

5199 da petshoplar dolaylı olarak; "Hayvanların sahiplenilmesi ve ticareti" başlıkları altında yer aldı...

Ve o yıllarda iki ayrı Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlıkları bu noktadan itibaren kimi zaman çelişkili de olsa ortak sürdürdüğü çalışmalarına başlamış oldu...

Petshoplarda hayvan haklarını ve refahını denetleyen kurum bir başka kurumun belirlediği asgari şartları arıyor ve ruhsatını sorguluyordu...
Petshoplara bir Tarım Bakanlığı denetim yapıyor, bir Çevre ve Orman Bakanlığı denetim yapıyordu...
Sonuç ise değişmiyor hayvan hakları ihlalleri ve suistimaller bir türlü tam anlamıyla önlenemiyordu...
Çabalaya çabalaya, denetleyerek, idari yaptırımlar uygulayarak kurumlar arası işbirlikleri ile ulaşabildiğiniz petshop sahipleri artık yaptıkları işin çok daha ciddi yürütülmesi gerektiğini anlamaya başlıyordu...
Ama ulaşabildiğiniz sayı her geçen gün artan petshop sayısına yetişemiyordu...

2004- 2006 arası hemen hemen bu çabalarla geçmişti...
Ve derken...
2006 da Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği yayımlanınca bir adım daha atılmış oldu...

Geçen 19 yılı anlatmak, yılları özetlemek kolay değil...
Zor süreçlerden geçerken çok tecrübeler edinildiği unutulmamalı ve petshoplara ilişkin düzenlemeler tüm bunlar dikkate alınarak yapılmalı...                                    2006 dan sonrası yarın...

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz