30 Nisan 2020 Perşembe

Kanun... Düzen... Denge...


Hayvanları Koruma Kanunu derki;
Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. 
İlkelere baktığımızda da hayvanlar temelinde maddeler vardır...
Yani hayvanlar bu dünyada yaşayan tek canlılarmış gibi...
Hatta hayvanların hepsi de değil kedi ve köpekler özelindedir ana maddeler...Elbette, "Hayvanları koruma kanunu bu, ne olacaktı?" demeden önce düşünelim...

Sadece hayvanların belli bir bölümüne özel maddeler ve düzenlemelerden yola çıkarsak geleceğimiz nokta ne yazık ki bu olur...
Ne hayvanları koruyabiliriz ne de hayvanlarla birlikte yaşamda düzeni sağlayabiliriz...

Oysa hayvanlar da tüm diğer canlılar gibi bu dünyada tek başlarına bulunmamaktadırlar...

Dolayısıyla uygulanabilir bir yasa istiyorsak büyük resmi görmeliyiz...

Hayvanlarla insanların bir arada bulundukları ortamları...
Bu ortamlardaki dengenin nasıl sağlanması gerektiğini...
Hayvanların kendi türdeşleri arasındaki hiyerarşiyi...
Hayvanlarla insanlar arasındaki iletişimi...
Kimin hakkının başladığı yerde kimin hakkının nasıl sonlanması gerektiğini...
Kısacası hayvanlarla insanlar arası ilişkileri, her yönden sağlıklı kurmak için uygulanması gerekenleri görmeliyiz bu yasada...
Hatta bu düzenlemeleri içeren diğer yasalarla birlikte kurgulamalıyız uygulamaları...
Tüm bu yapıyı bütüncül olarak ele almazsak ne yazık ki bir adım ileri gidemeyiz...

Kanunların amacı bütünü itibariyle; hak ve hukuk çerçevesinde düzeni sağlayabilmekse eğer,
Hayvanları Koruma Kanunu düzenlemesinde yapılması gereken de budur...

"Sadece Hayvan" ve "Sadece Hayvanlarla İlgili" bakış açısı ile doğru yolu bulamayız...
Dolayısıyla önce bu bakış açısını değiştirmek gerekir...

Çünkü bu bakış açısıyla ne hayvanları ne de insanları koruyabiliyoruz...
Ve unutmayalım ki insanlar da hayvanlar da yalnız değildir...

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Hayvan Sahiplerine Yönelik Bilgiler

Hayvan Sahiplenmeden Yapabileceklerimiz